TIÊU XANH NGÂM MẮM NHĨ

180,000 

Hồ Tiêu Xanh được trồng theo hướng hữu cơ tại Tây Nguyên. Ớt Xiêm rừng được bà con dân tộc hái lượm trong rừng trong rẫy. Trái ớt nhỏ mà cay sực, tiêu thơm nồng nàn được ngâm trong mắm nhĩ truyền thống đậm vị, đặc biệt “đưa cơm”.

Mô tả

Hồ Tiêu Xanh được trồng theo hướng hữu cơ tại Tây Nguyên. Ớt Xiêm rừng được bà con dân tộc hái lượm trong rừng trong rẫy. Trái ớt nhỏ mà cay sực, tiêu thơm nồng nàn được ngâm trong mắm nhĩ truyền thống đậm vị, đặc biệt “đưa cơm”.