Trà thơm

Hộp trà thiên nhiên (5 gói)
Trà được hái tay, sao tay nên cánh trà giữ được nguyên hình thái và...
Trà bốn mùa (260gr/Hộp)
Gạo lứt tím, đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, hạt sen Ninh Thuận canh tác...