Sen Trắng

260.000₫

Hòa trộn giữa từng hạt sen trắng dẻo bùi được tuyển lựa công phu cùng lớp nhân trứng muối đậm đà. 

Hết hàng

Hòa trộn giữa từng hạt sen trắng dẻo bùi được tuyển lựa công phu cùng lớp nhân trứng muối đậm đà.  

Sản Phẩm Liên Quan