Mứt trái cây

Mứt gừng sên thốt nốt
Gừng ta được tuyển chọn từ gừng Đồng Nai và Đức Trọng trồng sạch, củ nhỏ nhưng đậm vị,...
Những trái thơm chín tới, mọng căng, óng vàng đầy sức sống của Tiền Giang, trải qua quá trình...
Sung sấy thăng hoa