Mứt lành

Cóc sấy mặn cay
Cóc non chua giòn sấy đến độ dền dẻo, thêm chút vị mặn cay hấp dẫn
Những trái thơm chín tới, mọng căng, óng vàng đầy sức sống của Tiền Giang, trải qua quá trình...