Lá Dứa

260.000₫

Thơm mát vị lá dứa truyền thống, quyện cùng sữa dừa béo nhẹ. 

Hết hàng

Thơm mát vị lá dứa truyền thống, quyện cùng sữa dừa béo nhẹ. 

Sản Phẩm Liên Quan