Dành cho Chàng

754.000₫

Mời chàng rượu quý, mời chàng mứt thơm… toàn sản vật tự nhiên của quê hương mình, để ta bên nhau thong dong thưởng thức. Lại thêm bộ than tre lọc không khí, khử mùi…, The Bloom thay bạn giúp chàng thu vén cửa nhà một chút, để tình thêm ân cần, đậm sâu.

Còn hàng

Mời chàng rượu quý, mời chàng mứt thơm… toàn sản vật tự nhiên của quê hương mình, để ta bên nhau thong dong thưởng thức. Lại thêm bộ than tre lọc không khí, khử mùi…, The Bloom thay bạn giúp chàng thu vén cửa nhà một chút, để tình thêm ân cần, đậm sâu.

Bộ quà Dành cho Chàng bao gồm:

01 Mơ lên men 180ml

01 Mứt Thơm sấy mặn cay 100gr / 01 Mứt Cóc sấy mặn cay 70gr

01 Than tre túi 80gr

01 Làn tre mắt cá nhỏ

Sản Phẩm Liên Quan